+90 212 483 73 03

Sistemde en üst düzeyde yetki sahibi olan kullanıcıdır. Dergi için hazırlanan makale sisteminin tamamen yönetiminden ve yazar, sekretarya, yardımcı editör ve hakemler arasındaki değerlendirme süreçlerini de online izlenmesinden sorumludur. Sistem üzerinde yardımcı editör, sekretarya ve hakem atamalarını yaparak, kullanıcılara gerekli yetkileri verebilen en üst düzey kullanıcıdır. Yazarlar tarafından gönderilen makaleleri doğrudan hakemlere gönderebileceği gibi, konu ve uzmanlık alanlarına göre yardımcı editörler belirleyerek hakem değerlendirme sürecinden önce makalenin konusu açısından gerekli kontrollerin yapılması amacıyla yardımcı editörlere de gönderebilir.

Sisteme yüklenen makalelerin konu ve uzmanlık alanlarına göre hakemlere değerlendirme süreci için gönderilmesinden ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sorumludur. Sistemde bir editör tanımlanabileceği gibi birden fazla editör tanımlanması da mümkündür. Değerlendirme süreci için kendisine iletilen makaleleri konu ve uzmanlık alanlarına göre hakemlere sistem üzerinden göndererek değerlendirme sürecini başlatır. Süreç sonunda hakemlerden gelen düzeltme/kabul/ret gibi sonuç kararların yazarlara iletilmesini sağlar.

Sisteme yüklenen makalelerin şekil kontrolünü yaparak değerlendirme sürecinin başlatılması için baş editöre gönderilmesinden sorumludur. Şekil kontrolünü geçemeyen makalelerin yazarlara geri gönderilerek, şekil olarak düzeltilmesini sağlar. Değerlendirme süreci tamamlanan makalelerin yayıma hazır şekilde yazarlar tarafından sisteme yüklenmesini takip eder. Derginin ilgili sayısı için belirlenen makale sayısına ulaşıldığında kabul edilen makalelerin, basım için yayınevine gönderilmesinden sorumludur.

Editör tarafından değerlendirme için gönderilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul ya da reddedebilir. Değerlendirmeyi reddediyorsa sistem tarafından otomatik olarak ilgili editör bilgilendirilir ve yedek hakem ataması yapılması sağlanır. Değerlendirme sürecini kabul ediyorsa ilgili editör bilgilendirilerek değerlendirme süreci başlatılır. Söz konusu makale hakem tarafından incelendikten sonra düzeltme/kabul/ret kararları verilebilir. Hakemin makale hakkında verdiği karar otomatik olarak ilgili editöre iletilir.

Dergi için hazırlanan web sitesi üzerinden sisteme üye olarak, belirlenen formatta makalelerini sisteme yükleyerek değerlendirme sürecinin ilk aşamasını başlatırlar. Sistem üzerinden makaleleri ile ilgili değerlendirme sürecini online olarak takip edebilirler. Sistem tarafından değerlendirme süreci aşamaları ile ilgili bilgilendirme mailleri otomatik olarak yazarlara gönderilir.